بیل مکانیکی هیوندای 500 موجب به دنیا آمدن نوزادی در هند شد

بیل مکانیکی هیوندای 500 یک ماشین ساختمانی است که می توان از آن برای حفاری و حمل مصالح استفاده کرد. آنها اغلب در صنعت ساخت و ساز برای جابجایی مقادیر زیادی خاک و شن استفاده می شوند.

یک بیل مکانیکی دارای دو قسمت اصلی است: بوم و بازوی حفاری. بوم بخشی از بیل مکانیکی است که مواد را بلند و پایین می آورد. او همچنین مجهز به ابزارهای لوله کشی است که به او در دستکاری اشیا کمک می کند.

بازوی حفاری مواد را جابجا می کند و در زمین فرو می کند. این دستگاه از یک سطل در انتهای آن استفاده می کند تا خاک یا سنگ ریزه را از یک مکان جمع کند و به مکان دیگر منتقل کند.

بیل مکانیکی برای بلند کردن بارهای سنگین طراحی شده است. آنها را می توان برای بسیاری از عملکردهای مختلف مانند پاکسازی مناطق برای ساخت ساختمان ها یا جاده ها یا جابجایی سریع مقادیر زیادی از مواد از یک مکان به مکان دیگر و همچنین برای حفر سوراخ برای فونداسیون ها یا سیستم های زهکشی و موارد دیگر استفاده کرد.

امروزه انواع مختلفی از بیل مکانیکی در بازار موجود است که با توجه به قابلیت ها و موارد استفاده متفاوت است.

این نوع بیل مکانیکی دارای دو بازوی بزرگ با یک بیل در انتهای آن می باشد که با کمک سیستم هیدرولیک می توان آنها را داخل زمین پایین آورد و سپس بالا برد.

همچنین دارای یک ضمیمه بکهو است که به آن اجازه می‌دهد با بیرون راندن خاک، سنگرها را حفر کند یا زمین را پاک کند. ضمیمه بکهو معمولاً برای حفر ترانشه ها یا پاکسازی مناطقی که باید لوله ها برای اهداف لوله کشی گذاشته شود استفاده می شود.

برای انتقال مواد از یک مکان به مکان دیگر با استفاده از قیف های آنها (منطقه ذخیره سازی) در عقب خودرو استفاده می شود. آنها معمولا برای سایت های ساختمانی استفاده می شوند، اما می توانند برای سایت های تخریب نیز استفاده شوند.