قیمت ترجمه ی زیرنویس فیلم عربی

نوع ترجمه های عربی ارائه داده شده چیست؟ ایا انجام ترجمه ی هر یک از انواع موضوعات مختلف متفاوت بوده است؟ این قیمت برای ترجمه ی فیلم های زیرنویس چگونه است؟
همانطور که گفته شد نوع سفارش ها برای انجام ترجمه می تواند متفاوت بوده است بنابراین علاوه بر متن و متون می توان به ترجمه های فیلم ها نیز اشاره کرد. پس یکی از سفارش های انجام ترجمه ی عربی نوع ترجمه ی زیرنویس فیلم عربی بوده است. قیمت ترجمه ی زیرنویس فیلم عربی به نوع ترجمه ی متن عربی با کمی تفاوت قیمت ها همراه بوده است. چون انجام این نوع از ترجمه ها مشکل تر و سخت بوده اند.
منبع: خدمات ترجمه و پایان نامه

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.